Klachten

Klachten en klachtenformulier

Eventuele klachten dienen cliënten bij voorkeur te bespreken met hun coördinator op het uitdeelpunt. Als dit niet kan of het leidt niet tot een bevredigend resultaat, dan kan de cliënt de klacht schriftelijk indienen door het invullen van het klachtenformulier. Dit formulier is ook te verkrijgen bij de administratie op Kanaaldijk 15d. Het bestuur neemt dan contact op en schakelt zonodig de klachtencommissie in. Er kan ook contact op worden genomen met een van de vertrouwenspersonen van Voedselbanken Nederland.  Zie voor meer informatie hierover het Integriteitsbeleid op onze website.

De voedselbank

Wat in 2004 begon als klein plaatselijk initiatief met 5 gezinnen als klant, actief vanuit een garagebox, is intussen uitgegroeid tot een dynamische organisatie met meer dan 650 huishoudens. Ruim 130 vrijwilligers zetten zich belangeloos en onbetaald in voor mensen in Eindhoven die financieel zodanig in de knel zitten dat zij niet voldoende voedsel kunnen kopen.

ANBI

Contact

Kanaaldijk-Noord 15D
5613 DH Eindhoven
06-1498 0414
voedselbankeindhoven@gmail.com

ROUTE

NL16ABNA0490958885
t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.

©2024 Voedselbank Eindhoven

INLOGGEN

Fotografie
Hick Fotografie

Tekst
Corry Fontein–De Haan