Aanmelden

Iedereen die het echt nodig heeft, kan bij Voedselbank Eindhoven terecht voor voedselhulp. Meld je aan als je tijdelijk een beroep wilt doen op de Voedselbank. Wij zijn er voor je.

Aanmelden voedselpakket

Bedenk dat onze voedselpakketten echt en alleen bedoeld zijn als noodhulp. Het is geen vervanging van de dagelijkse boodschappen, maar een steuntje in de rug bij het oplossen van financiële problemen. Onze voedselhulp duurt maximaal drie jaar, even lang als de maximale periode voor schuldsanering.

Bel met Voedselbank Eindhoven om je aan te melden voor een afspraak. Onze vrijwilligers helpen je met liefde en plezier verder. Contact opnemen kan op

 

Voedselbank Eindhoven

Jouw situatie

  • Houd je na aftrek van de vaste lasten minder dan € 315,- per maand over, om aan voeding en kleding te besteden, dan kom je tijdelijk in aanmerking voor een wekelijks voedselpakket.
  • Bestaat het huishouden uit meer dan één persoon dan kun je bij dit bedrag € 115,- per persoon tellen.
  • Zolang jouw situatie onvoldoende verbetert, kun je wekelijks een pakket ophalen.
  • De maximale periode van voedselhulp is officieel drie jaar.
  • Verbetert jouw situatie zodanig dat je niet meer in aanmerking komt voor voedselhulp, dan geef je dit in principe zelf aan.
  • In de regel toetsen we elk half jaar de situatie, of op een moment dat wij dit nodig vinden.
  • In bijzondere situaties, waarin de leefomstandigheden onvoldoende verbeterd zijn, beoordelen we of verlenging na drie jaar tijdelijk mogelijk is.

 

Jaar

2023

 

2024

1 persoon

€ 300

 

€ 315

2 personen

€ 410

 

€ 430

3 personen

€ 520

 

€ 545

4 personen

€ 630

 

€ 660

5 personen

€ 740

 

€ 775

6 personen

€ 850

 

€ 890

 

Soms kan een berekening wat ingewikkeld zijn, afhankelijk van jouw situatie. Want ook als je bijvoorbeeld € 50,- boven de norm zit, heb je misschien tóch recht op een voedselpakket. Laat ons er goed naar kijken. Wij proberen jouw probleem zo optimaal mogelijk voor je op te lossen.

Aanmelden door een hulpverlenende instantie

Als je hulp krijgt van een hulpverlenende instantie dan verzorgt deze jouw aanmelding.
Hulpverlenende instanties zijn onder andere WIJeindhoven, Lumens Sociaal Raadslieden Werk, Schuld Dienst Verlening (SDV) van de gemeente Eindhoven, Neos, Leger des Heils, GGzE, Novadic, Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland en Vluchtelingen in de Knel. Ook bewindvoerders kunnen een aanmelding verzorgen.

Informatie voor hulpverlenende instanties

Het aanmeldingsformulier wordt ingevuld en vervolgens ondertekend door de hulpverlenende instantie als bewijs dat de gegevens zijn gecontroleerd. Hierop staat ook voor hoe lang de hulp, naar verwachting, noodzakelijk is.

Het ondertekende aanmeldingsformulier s.v.p. per post versturen naar:

Voedselbank Eindhoven
Kanaaldijk-Noord 15D
5613 DH  Eindhoven

Het is ook mogelijk om het ingevulde aanmeldingsformulier door de hulpverlenende instantie per email te laten sturen (zonder ondertekening) naar:
voedselbankeindhoven@gmail.com.

NB. alleen met de pc ingevulde aanmeldingsformulieren worden geaccepteerd.

Uitdeelpunten voedselpakket

Na aanmelding krijg je te horen bij welk uitdeelpunt en wanneer je jouw pakket kunt ophalen. De uitdeelpunten zijn verspreid over de stad. Voor een overzicht klik dan op uitdeelpunten . Hier krijg je ook informatie hoe je je kunt afmelden wanneer je verhinderd ben het pakket op te halen.

Wij gaan ervan uit dat je kennis hebt genomen van het privacy verklaring.

De voedselbank

Wat in 2004 begon als klein plaatselijk initiatief met 5 gezinnen als klant, actief vanuit een garagebox, is intussen uitgegroeid tot een dynamische organisatie met meer dan 650 huishoudens. Ruim 130 vrijwilligers zetten zich belangeloos en onbetaald in voor mensen in Eindhoven die financieel zodanig in de knel zitten dat zij niet voldoende voedsel kunnen kopen.

ANBI

Contact

Kanaaldijk-Noord 15D
5613 DH Eindhoven
06-1498 0414
voedselbankeindhoven@gmail.com

ROUTE

NL16ABNA0490958885
t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.

©2024 Voedselbank Eindhoven

INLOGGEN

Fotografie
Hick Fotografie

Tekst
Corry Fontein–De Haan