Aanmelden

Iedereen die het echt nodig heeft, kan bij Voedselbank Eindhoven terecht voor voedselhulp. Meld je aan als je tijdelijk een beroep wilt doen op de Voedselbank. Wij zijn er voor je.

Aanmelden voedselpakket

Bedenk dat onze voedselpakketten echt en alleen bedoeld zijn als noodhulp. Het is geen vervanging van de dagelijkse boodschappen, maar een steuntje in de rug bij het oplossen van financiële problemen. Onze voedselhulp duurt maximaal drie jaar, even lang als de maximale periode voor schuldsanering.

Bel met de Voedselbank Eindhoven om je aan te melden voor een afspraak. Onze vrijwilligers helpen je met liefde en plezier verder. Contact opnemen kan op

 

Voedselbank Eindhoven

Jouw situatie

  • Houd je na aftrek van de vaste lasten minder dan € 230,- per maand over, om aan voeding en kleding te besteden, dan kom je tijdelijk in aanmerking voor een wekelijks voedselpakket.
  • Bestaat het huishouden uit meer dan één persoon dan kun je bij dit bedrag € 95,- per persoon tellen.
  • Zolang jouw situatie onvoldoende verbetert, kun je wekelijks een pakket ophalen.
  • De maximale periode van voedselhulp is officieel drie jaar
  • Verbetert jouw situatie zodanig dat je niet meer in aanmerking komt voor voedselhulp, dan geef je dit in principe zelf aan.
  • In de regel toetsen we elk half jaar de situatie, of op een moment dat wij dit nodig vinden.
  • In bijzondere situaties, waarin de leefomstandigheden onvoldoende verbeterd zijn, beoordelen we of verlenging na drie jaar tijdelijk mogelijk is.

Soms kan een berekening wat ingewikkeld zijn, afhankelijk van jouw situatie. Want ook als je bijvoorbeeld € 50,- boven de norm zit, heb je misschien tóch recht op een voedselpakket. Laat ons er goed naar kijken. Wij proberen jouw probleem zo optimaal mogelijk voor je op te lossen.

Aanmelden door een hulpverlenende instantie

Als u hulp krijgt van een hulpverlenende instantie dan verzorgt deze uw aanmelding.
Hulpverlenende instanties zijn o.a.: WIJeindhoven, Lumens Sociaal Raadslieden Werk, Schuld Dienst Verlening (SDV) van de gemeente Eindhoven, Neos, Leger des Heils, GGzE, Novadic, Vluchtelingenwerk Zuid Nederland en Vluchtelingen in de Knel. Ook bewindvoerders kunnen een aanmelding verzorgen.

Informatie voor hulpverlenende instanties

Aanmeldingsformulier

Het aanmeldingsformulier wordt ingevuld en vervolgens ondertekend door de hulpverlenende instantie ten teken dat de gegevens zijn gecontroleerd. Er wordt ook op aangegeven voor hoe lang de hulp, naar verwachting, noodzakelijk is.
1. Het ondertekende aanmeldingsformulier kan per post worden gestuurd naar:
Voedselbank Eindhoven
Postbus 476
5600 AL Eindhoven

of

2. Het ingevulde aanmeldingsformulier kan ook door de hulpverlenende instantie per email (zonder ondertekening) worden gestuurd naar voedselbankeindhoven@gmail.com.

NB. alleen met de pc ingevulde aanmeldingsformulieren kunnen worden geaccepteerd.

Uitdeelpunten voedselpakket

Na aanmelding krijg je te horen bij welk uitdeelpunt en wanneer je jouw pakket kunt ophalen. De uitdeelpunten zijn verspreid over de stad. Voor een overzicht klik dan op uitdeelpunten . Hier krijg je ook informatie hoe je je kunt afmelden wanneer je verhinderd ben het pakket op te halen.

Wij gaan ervan uit dat u kennis heeft genomen van het privacy verklaring.

Over de voedselbank

Wat in 2004 begon als klein lokaal initiatief met 5 gezinnen als klant en opererend vanuit een garagebox, is nu uitgegroeid tot een dynamische organisatie met ruim 650 huishoudens als klant en ruim 130 vrijwilligers die zich belangeloos en onbetaald inzetten voor mensen in Eindhoven die financieel zo in de knel zitten dat zij niet voldoende voedsel kunnen kopen.

ANBI

Contactgegevens

Kanaaldijk-Noord 15D
5613 DH Eindhoven
T 06-1498 0414
E voedselbankeindhoven@gmail.com

ROUTE

© 2021 Voedselbank Eindhoven

INLOGGEN

Website gerealiseerd door Derks Webdesign