Contact

Contactgegevens

Adres

Kanaaldijk-Noord 15D
5613 DH Eindhoven

Telefoon

06-149 80 414

Bestuur

Voorzitter

Rob Baken
vzvoedselbank@gmail.com
06 515 94 955

Secretaris

Inge Hoornweg
secvoedselbank@gmail.com
06 517 04 686

Penningmeester

Maurice Weerts
weerts@govers.nl

Voedsel- en fondsenwerving

Edgar Linders
werving@voedselbankeindhoven.nl
06 52 61 16 15

Ondersteuning van het bestuur

Fondsenwerving

Cas de Haan
cdehaan@caspardehaan.nl
040 21 28 440

Voedselwerving

Andre Nieweg
andrenieweg@hotmail.com
040 28 33 619
06 220 45 013

Coördinator operatie

Maria Smolders
vb-maria@live.nl
06 174 43 182

Logistiek

Piet Goossens / Marc v.d. Linden
VBElogistiek@gmail.com
06 108 85 121 / 06 275 95 193

 

Voedselbank Eindhoven

Kanaaldijk-Noord 15D
5613 DH Eindhoven

De voedselbank

Wat in 2004 begon als klein plaatselijk initiatief met 5 gezinnen als klant, actief vanuit een garagebox, is intussen uitgegroeid tot een dynamische organisatie met meer dan 650 huishoudens. Ruim 130 vrijwilligers zetten zich belangeloos en onbetaald in voor mensen in Eindhoven die financieel zodanig in de knel zitten dat zij niet voldoende voedsel kunnen kopen.

ANBI

Contact

Kanaaldijk-Noord 15D
5613 DH Eindhoven
06-1498 0414
voedselbankeindhoven@gmail.com

ROUTE

NL16ABNA0490958885
t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.

©2024 Voedselbank Eindhoven

INLOGGEN

Fotografie
Hick Fotografie

Tekst
Corry Fontein–De Haan