Hulp van de overheid

GEMEENTE EINDHOVEN

Financieel spreekuur
Bewoners van Eindhoven kunnen met vragen over geldzaken, zoals het voorkomen en aanpakken van schulden of bijv. problemen bij een schuldregeling, terecht op het Financieel Spreekuur. Dit spreekuur wordt georganiseerd door WIJeindhoven i.s.m. met Gemeente Eindhoven en Lumens. 

Het spreekuur wordt gehouden op:
elke woensdag van 9:00 uur tot 12:00 uur bij het Inwonersplein op Stadhuisplein 10, Eindhoven.
Iedereen die op zoek is naar hulp en ook zijn/haar (vrijwillige) ondersteuner is welkom.
U kunt gewoon binnenlopen.

GEMEENTE EINDHOVEN

 

De Meedoen bijdrage

Kindpakket

WIJeindhoven

Bereken zelf waar u recht op heeft

 

RIJKSOVERHEID

 

Regelhulp 
informatie over hulp vanuit de rijksoverheid

 

NIBUD