Pakket aanvragen

Om een voedselpakket aan te vragen is het noodzakelijk dat u bij de Voedselbank bent aangemeld. Daarvoor moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U leest hier meer over bij Criteria voor pakket.

Na aanmelding krijgt u te horen bij welk uitdeelpunt u wekelijks uw voedselpakket kunt ophalen.

Aanmelding door een hulpverlenende instantie
Als u hulp krijgt van een hulpverlenende instantie dan verzorgt deze uw aanmelding.
Hulpverlenende instanties zijn o.a.: WIJeindhoven, Lumens Sociaal Raadslieden Werk, Schuld Dienst Verlening (SDV) van de gemeente Eindhoven, Neos, Leger des Heils, GGzE, Novadic, Vluchtelingenwerk Zuid Nederland en Vluchtelingen in de Knel. Ook bewindvoerders kunnen een aanmelding verzorgen.

Krijgt u (nog) geen hulp van een hulpverlenende instantie zoals WIJeindhoven, dan raden wij u aan zich te melden bij:
Lumens - Sociaal Raadslieden Werk
Voor een aanvraag maakt u een afspraak bij het Sociaal Raadslieden Werk. Dit kan:
  > telefonisch op tel. 040-219 3300 ma t/m do van 12:30 uur tot 16:30 uur of
  > door contact op te nemen per email: sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl

U kunt zich ook melden bij Werkplaats Financien.
Locaties en openingstijden vindt u hier: www.werkplaatsfinancienxl.nl/locaties

Aanmelding door uzelf als u geen hulp krijgt
Als u geen hulp krijgt van een hulpverlenende instantie kunt u zichzelf aanmelden bij de Voedselbank Eindhoven. U kunt dan op woensdag en donderdag tussen 10:00 uur en 16:00 uur bellen met 06-14980414 om een afspraak te maken voor het spreekuur. De mensen van de Voedselbank helpen u dan verder.
Belangrijk:
- neemt u de benodigde documenten en bankafschriften mee naar het spreekuur (zie Criteria voor Pakket)
- de Voedselbank Eindhoven vindt u op de Kanaaldijk-Noord 15d, 5613DH Eindhoven. Zie kaartje.

Informatie voor hulpverlenende instanties
Een hulpverlenende instantie kan een cliënt aanmelden bij de Voedselbank Eindhoven. Dit gebeurt dan zoals beschreven in: Aanvraag bij hulpverlenende instantie, en volgens de normen zoals beschreven in:
Bijlage1 Toekenningscriteria 2021 van Voedselbanken Nederland.
Voor de aanmelding wordt gebruik gemaakt van:
Bijlage2 Aanmeldingsformulier in .xlsx format, versie 01 januari 2021, voor Excel gebruikers. (NB. er is ook een .xls versie beschikbaar.)

Aanmeldingsformulier
Het aanmeldingsformulier wordt ingevuld en vervolgens ondertekend door de hulpverlenende instantie ten teken dat de gegevens zijn gecontroleerd. Er wordt ook op aangegeven voor hoe lang de hulp, naar verwachting, noodzakelijk is.
1. Het ondertekende aanmeldingsformulier kan per post worden gestuurd naar:
    Voedselbank Eindhoven, Postbus 476, 5600 AL Eindhoven
of:
2. Het ondertekende aanmeldingsformulier kan ook door de cliënt worden ingeleverd tijdens ons spreekuur op iedere donderdag van 9.00 tot 12.00 uur op de hoofdvestiging van de Voedselbank Eindhoven aan de Kanaaldijk-Noord 15-d te Eindhoven. De cliënt krijgt dan direct een noodpakket mee.
of:
3. Het ingevulde aanmeldingsformulier kan ook door de hulpverlenende instantie per email (zonder ondertekening) worden gestuurd naar voedselbankeindhoven@gmail.com.

NB. alleen met de pc ingevulde aanmeldingsformuliern kunnen worden geaccepteerd

Privacy
Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over de privacy van degenen die de pakketten ontvangen. Hun gegevens mogen derhalve niet aan anderen ter beschikking worden gesteld of ter inzage worden gegeven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, is verplicht zich hieraan strikt te houden. De gegevens dienen uitsluitend om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren en om vast te kunnen leggen tot wanneer de hulp noodzakelijk is en als verantwoording ten opzichte van m.n. sponsors wat er met de ingezamelde goederen gebeurt. Dit beleid is vastgelegd in onze privacy verklaring.

Uitdeelpunten in de stad
Na toekenning wordt door ons aan de cliënt verteld wanneer en bij welk uitdeelpunt in de stad hij/zij het  voedselpakket wekelijks kan ophalen. Voor een overzicht van de uitdeelpunten ga naar Uitdeelpunten (in het menu "CONTACT") of kijk hieronder.

Uitdeelpunt / Locatie
Uitdeeldag #)
Telefoon *)
Coördinatie
Centrum
Distributiecentrum Voedselbank Eindhoven
Kanaaldijk-Noord 15d
maandag
13:30-15:00
06-14980414
(13:30-15:00)
 Marike van Son
 marikevanson@hotmail.com
 Hester Sanders
 
Centrum
Distributiecentrum Voedselbank Eindhoven
Kanaaldijk-Noord 15d
dinsdag
13:30-15:00
06-14980414
(13:30-15:00)
 Linda Stooker
 Wim Arts
 w.arts@onsneteindhoven.nl 
Centrum
Distributiecentrum Voedselbank Eindhoven
Kanaaldijk-Noord 15d

 
woensdag 
13:30-15:00
06-14980414
(13:30-15:00)
 Annemarie de Brouwer
 
schilder.breugel@gmail.com
 Jolanda van der Wauw
Centrum
Distributiecentrum Voedselbank Eindhoven
Kanaaldijk-Noord 15d
donderdag
13:30-15:00
06-14980414
(13:30-15:00)
 in voorbereiding
Woensel 
Ir. Dr.F.J.Philipshuis
Fakkellaan 1
donderdag
13:30-15:00
06-14980414
(10.00-15.00)
 Nicole v/d Molengraft 
Centrum
Distributiecentrum Voedselbank Eindhoven
Kanaaldijk-Noord 15d
vrijdag
13:30-15:00
06-14980414
(13:30-15:00)
 Annemarie de Brouwer
 schilder.breugel@gmail.com

 Jolanda van der Wauw

*) bij VERHINDERING dienen cliënten zich af te melden!
Dit kan op geenpakket@gmail.com of per SMS op tel. 06-14980414, uiterlijk 1 dag van te voren. Bij geen gehoor graag de voicemail inspreken: uw naam, uw uitdeelpunt en de dag dat u bent verhinderd.
Afmelden op het laatste moment op de uitdeeldag kan alleen door te bellen met het telefoonnummer op de tussen haakjes aangegeven tijd onder "Telefoon"

href="https://statcounter.com/" target="_blank"> class="statcounter"
src="https://c.statcounter.com/10932704/0/9534b1f7/1/"
alt="Web Analytics">