Home

 Aanmelden

 Sponsors

 Vrijwilligers

 Nieuws

 Contact

 Links

 Samenwerking

 Voedselveiligheid


 VacaturesJaarverslagANBI status voedselbank Eindhoven
 Welkom op de website van de Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.

De Voedselbank Eindhoven zet zich in voor huishoudens in Eindhoven en omgeving, die om wat voor reden dan ook in financiŽle problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen. Wij functioneren als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in onze maatschappij.

Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar wel nog voor consumptie geschikt is, verstrekken wij gratis aan deze huishoudens in nood. Deze huishoudens worden naar ons verwezen door hulpverlenende instanties zoals Welzijn Eindhoven, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening e.d. (klik op Aanmelden)

De Voedselbank heeft zes uitdeelpunten waar de voedselpakketten aan de cliŽnten worden uitgereikt. Dit zijn:

 - Kerkgebouw 'de Fontein', aan de Wegedoornlaan 2-B in Stratum
 - Dr.Ir.F.J.Philipshuis, aan de Fakkellaan 1 in Woensel-West (W1)
 - Jacobuskerk, aan de Orionstraat 7 in Woensel-Oost (W2)
 - Adventskerk, aan de Camphuysenstraat 4 in Gestel
 - 't Oude Raadhuis, aan 't Hofke 15 in Tongelre
 - Theresiakerk, Carmelitessenstraat 2 in Strijp

Voor openingstijden zie: Contact

       FLITS !     Facebook voedslbank
_____________________________________

PRODUCT VAN DE MAAND
_____________________________________

VACATURES !
_____________________________________

TOELATINGS CRITERIA GEWIJZIGD
PER 1 JULI

_____________________________________

NIEUWSBRIEF en JAARVERSLAG
_____________________________________
Voedselbank video's:
- Wat is de voedselbank? (basis-info)
- Voedselbank in Klokhuis (aanrader!)     
- Voedselbank bedrijfsfilm (VB Haaglanden)
-
Crisis: Meer cliŽnten, minder voedsel

- Opening nieuw koel/vriescentrum

--> voedselleveranciers gezocht! <--

Onze hulp kan niet plaatsvinden zonder de financiŽle steun van bedrijven, fondsen, overheden en particulieren. Ook U kunt ons steunen, bijvoorbeeld via een gift op:
bankrekening 49.09.58.885 (IBAN: NL16ABNA 0490 958 885) t.n.v. Stichting Voedselbank Eindhoven e.o.

Wilt U voedsel aan de Voedselbank doneren, klik dan op
Contact voor de contactgegevens voor leveranciers.

Er komt heel wat kijken bij het runnen van een voedselbank. Al het werk wordt uitsluitend verricht door vrijwilligers.
Bent U geÔnteresseerd, dan leest U meer onder
Vrijwilligers.

De Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. werkt volgens de richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken welke aangesloten is bij de Europese federatie van voedselbanken.
Meer informatie hierover: 
www.voedselbankennederland.nl

Het centrale distibutie- en dienstencentrum van de Voedselbank Eindhoven, Kanaaldijk Noord 15D is geopend op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Het algemene telefoonnummer van de SVE is: 06 1498 0414. Zie ook Contact

ANBI status
De Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. is een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daardoor vallen donaties aan de Stichting Voedselbank Eindhoven e.o. onder de fiscale regels voor aftrekbaarheid van de belasting. Voor details klik hier.